VISAUC.COM.AU

Đoàn Tụ Gia Đình Của Quý Vị Tại Úc

Chúng tôi là dịch vụ visa Úc có bằng, nhiều kinh nghiệm, uy tín – Dịch vụ chúng tôi là nơi tuyệt vời để đảm trách hồ sơ xin visa đoàn tụ gia đình của quý vị.

Cha mẹ (tạm trú) (số 870)

Visa tạm trú để người cha hoặc mẹ sinh sống ở Úc được 3 năm hoặc 5 năm.

Cha mẹ (số 173 và 143)

Visa 173 là visa tạm trú cho phép sinh sống ở Úc được 2 năm. Visa 143 là visa thường trú. Người cha hoặc mẹ có thể xin visa 173 trước, sau đó xin visa 143 hoặc có thể xin visa 143 ngay từ đầu.

Cha mẹ già (số 884 và 864)

Visa 884 là visa tạm trú cho phép sinh sống ở Úc được 2 năm. Visa 864 là visa thường trú. Người cha hoặc mẹ có thể xin visa 884 trước, sau đó xin visa 864 hoặc có thể xin visa 864 ngay từ đầu.

Đính hôn (số 300)

Vào thời điểm nộp hồ sơ, (những) người xin visa đang ở ngoài nước Úc. Sau khi có visa, người xin visa (chính) và người bảo lãnh kết hôn và xin visa Vợ chồng (số 820/801).

Vợ chồng (số 820/801)

Vào thời điểm nộp hồ sơ, (những) người xin visa đang ở Úc. Tùy trường hợp, hồ sơ có thể hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa tạm trú số 820 trước, hoặc có thể được cấp visa tạm trú số 820 và visa thường trú 801 cùng một lúc.

Vợ chồng (số 309/100)

Vào thời điểm nộp hồ sơ, (những) người xin visa đang ở ngoài nước Úc. Tùy trường hợp, hồ sơ có thể hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa tạm trú số 309 trước, hoặc có thể được cấp visa tạm trú số 309 và visa thường trú 100 cùng một lúc.

Con cái phụ thuộc (số 445)

Diện visa tạm trú dành cho con của những người đang có visa Vợ chồng (diện tạm trú) (số 309 hoặc 820).

Con cái (số 101 và 802)

Diện visa thường trú dành cho con của những người có thường trú Úc hoặc quốc tịch Úc.

Con nuôi (số 102)

Diện visa thường trú dành cho con nuôi của những người có thường trú Úc hoặc quốc tịch Úc.

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Có bằng và có đăng ký

Chúng tôi là dịch vụ có bằng cấp và có đăng ký hành nghề cố vấn di trú với cơ quan của chính phủ Úc (MARA). Số đăng ký là: 1800873.

Kinh nghiệm nhiều năm

Kinh nghiệm nhiều năm Người đảm trách VISAUC.COM.AU có kinh nghiệm nhiều năm về việc đảm trách hồ sơ xin nhiều diện visa khác nhau. Chúng tôi có cách giải quyết cho dù trường hợp phức tạp.

Thành thật và uy tín

Chúng tôi luôn chân thành vả rõ ràng về mỗi điều liên quan đến hồ sơ của quý vị, bao gồm khả năng thành công và sự tiến triển của hồ sơ vì chúng tôi nghĩ rằng niềm tin là quan trọng hơn hết.

Cùng đồng hành với quý vị

Chúng tôi luôn hướng dẫn quý vị chu đáo và giúp đỡ quý vị qua tất cả quá trình của hồ sơ.

Sau đây là thí dụ một số hồ sơ xin visa do Toan Tran đảm trách thành công: