VISAUC.COM.AU

Sống Cùng Gia Đình Quý Vị Tại Úc

Chúng tôi là dịch vụ di trú Úc có bằng, có đăng ký, và là nơi quý vị có thể tin tưởng để đảm trách hồ sơ di trú Úc của quý vị.

Cha Mẹ (Tạm Trú) (870)

Diện visa tạm trú để người cha hoặc mẹ có thể sinh sống ở Úc trong thời gian 3 năm hoặc lâu hơn.

Cha Mẹ (Đóng Góp) (173 & 143)

Diện visa 173 là diện tạm trú để người cha hoặc mẹ có thể sinh sống ở Úc đến 2 năm. Diện visa 143 là visa thường trú. Người cha hoặc mẹ có thể xin visa 173 trước sau đó xin visa 143 hoặc có thể xin visa 143 trực tiếp.

Cha Mẹ Cao Niên (Đóng Góp) (884 & 864)

Diện visa 884 là diện tạm trú để người cha hoặc mẹ có thể sinh sống ở Úc đến 2 năm. Diện visa 864 là visa thường trú. Người cha hoặc mẹ có thể xin visa 884 trước sau đó xin visa 864 hoặc có thể xin visa 864 trực tiếp.

Đính Hôn (300)

Diện visa dành cho trường hợp hai người dự tính kết hôn với nhau sau này. Sau khi được cấp visa này, người xin visa chính và người bảo lãnh có thể kết hôn với nhau và xin visa Vợ chồng (820/801).

Vợ chồng (309/100)

Diện visa dành cho trường hợp hai người có mối quan hệ vợ chồng không hôn thú với nhau hoặc đã kết hôn với nhau, và tất cả những người xin visa ở ngoài nước Úc vào thời điểm nộp hồ sơ xin visa. Visa 309 là visa tạm trú và visa 100 là visa thường trú.

Vợ chồng (820/801)

Diện visa dành cho trường hợp hai người có mối quan hệ vợ chồng không hôn thú với nhau hoặc đã kết hôn với nhau, và tất cả những người xin visa ở Úc vào thời điểm nộp hồ sơ xin visa. Visa 820 là visa tạm trú và visa 801 là visa thường trú.

Con Phụ Thuộc (445)

Diện visa tạm trú dành cho người con của người mang visa Vợ chồng tạm trú (309 hoặc 820).

Con Cái (101 và 802)

Những diện visa thường trú dành cho con của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc.

Con Nuôi (102)

Diện visa thường trú dành cho con nuôi của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc.

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Có bằng và có đăng ký

Chúng tôi là dịch vụ có bằng cấp và có đăng ký hành nghề cố vấn di trú với cơ quan của chính phủ Úc (MARA). Số đăng ký là: 1800873.

Kinh nghiệm nhiều năm

Người đảm trách VISAUC.COM.AU có kinh nghiệm nhiều năm về việc đảm trách hồ sơ xin nhiều diện visa khác nhau. Chúng tôi có cách giải quyết cho dù trường hợp phức tạp.

Thành thật và uy tín

Chúng tôi luôn chân thành vả rõ ràng về mỗi điều liên quan đến hồ sơ của quý vị, bao gồm khả năng thành công và sự tiến triển của hồ sơ vì chúng tôi nghĩ rằng niềm tin là quan trọng hơn hết.

Cùng đồng hành với quý vị

Chúng tôi luôn hướng dẫn quý vị chu đáo và giúp đỡ quý vị qua tất cả quá trình của hồ sơ.

Chọn lọc một số ít những hồ sơ xin visa thành công do Toan Tran đảm trách: