Đăng vào ngày 12 tháng 5, 2021
 
Vào ngày 11 tháng 5, 2021, trong Ngân sách Liên bang cho năm 2021-2022, Chính phủ Úc công bố 77,300 chỗ cho những visa đoàn tụ gia đình. Chính phủ Úc cũng cho biết số chỗ cho những visa Đính hôn và Vợ chồng sẽ được giữ ở mức như đã dành cho năm 2020-2021. Trong năm 2020-2021, số chỗ cho những visa đoàn tụ gia đình cũng 77,300 chỗ, trong đó có 72,300 chỗ cho những visa Đính hôn và Vợ chồng. Do đó, số chỗ cho những visa Đính hôn và Vợ chồng cho năm 2021-2022 vẫn sẽ khoảng 72,300 chỗ.
Chính phủ Úc cũng thông báo rằng Bộ Nội Vụ sẽ tập trung xét những hồ sơ xin diện visa Vợ chồng số 820/801 (diện nộp trong khi người xin visa đang ở Úc) để giảm bớt số lượng hồ sơ xin những diện visa này.
 
Giới thiệu về chúng tôi:
 

Người đảm trách VISAUC.COM.AU là Toan Tran (Số đăng ký đại diện di trú: 1800873).

Toan Tran có nhiều kinh nghiệm về nhiều diện visa khách nhau và làm việc hết mình cho sự thành công của mỗi hồ sơ.

Những bằng học của Toan Tran bao gồm:

• Cử nhân Khoa học Xã hội (Đại học Swinburne)

• Chứng chỉ Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Victoria).

• Diploma Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Griffith).

Liên lạc:
☎️ +61 480 138 761
 
 Lưu ý: Bài viết này có thông tin tổng quát và không phải tư vấn về luật. Hãy liên lạc chúng tôi để có lời tư vấn cụ thể cho trường hợp của quý vị.