Đăng ngày: 20/08/2021

 

Do tình hình COVID-19, Chính phủ Úc đã thay đổi luật, có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2021, tự động gia hạn visa 870 thêm 18 tháng cho trường hợp như sau:

  • Visa có hiệu lực vào ngày 01/07/2021; và
  • Người mang visa ở ngoài nước Úc vào ngày 01/07/2021.
 
Giới thiệu về chúng tôi:
 

Người đảm trách VISAUC.COM.AU là Toan Tran (Số đăng ký đại diện di trú: 1800873).

Toan Tran có nhiều kinh nghiệm về nhiều diện visa khách nhau và làm việc hết mình cho sự thành công của mỗi hồ sơ.

Những bằng học của Toan Tran bao gồm:

• Cử nhân Khoa học Xã hội (Đại học Swinburne)

• Chứng chỉ Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Victoria).

• Diploma Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Griffith).

Liên lạc:
☎️ +61 480 138 761
 
 Lưu ý: Bài viết này có thông tin tổng quát và không phải tư vấn về luật. Hãy liên lạc chúng tôi để có lời tư vấn cụ thể cho trường hợp của quý vị.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.