VISAUC.COM.AU

Giới Thiệu

Người đảm trách VISAUC.COM.AU là Toan Tran (Số đăng ký đại diện di trú: 1800873).

Toan Tran có nhiều kinh nghiệm về phần nhiều các diện visa của Úc và làm việc hết mình cho sự thành công của mỗi hồ sơ.

Những bằng học của Toan Tran bao gồm:

• Cử nhân Khoa học Xã hội (Đại học Swinburne)

• Chứng chỉ Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Victoria).

• Diploma Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Griffith).